Zabezpečujeme stravovanie účastníkov športových, kultúrnych a spoločenských podujatí.

c 19

c 17Medzi klientmi športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, pre ktorých náš tím zabezpečoval stravovanie aj s možnosťou ambulantného predaja je možné nájsť spoločnosti s rôznym zameraním, orgány samosprávy a štátnej správy, materské a základné školy a rôzne ďalšie subjekty.

Sme radi, že sa počet spokojných klientov stále rozrastá a tešíme sa na každú ďalšiu spoluprácu.

Stravovanie zabezpečujeme aj s možnosťou ambulantného predaja. Kompletný servis s dodávkou jedál, nápojov, inventáru a personálu.

 


Copyright ©2014-2024. Všetky práva vyhradené. Licencie k materiálom nachádzajúcich sa na tejto webovej stránke vlastní PEMMEVA obchodno-reštauračné služby.

facebook1

Posun hore