od 30. marca - 05. apríla 2020

Tlač jedálneho lístka   na tomto odkaze>>...

 Jedálny lístok je platný pre BISTRO PEMMEVA VERIMEX

jl 14 pemmeva


Copyright ©2014-2020. Všetky práva vyhradené. Licencie k materiálom nachádzajúcich sa na tejto webovej stránke vlastní PEMMEVA obchodno-reštauračné služby.

Posun hore